TO JEST PRZYKŁADOWY SKLEP OPROGRAMOWANIA REDCART.PL ZAMÓWIENIA NIE BĘDĄ REALIZOWANE!

Regulamin

1. Sklep internetowy razerstrefa.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Domniemywa się, że użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.

Zamówienia:
3. Zamówienia przyjmowane są przez strony www.razerstrefa.pl, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W wyjątkowych przypadkach można składać zamówienia przez telefon i pocztę elektroniczną.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do razerstrefa.pl.
5. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie. razerstrefa.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze potwierdzenie zlecenia;
b) dla zamówień płatnych przelewem - w momencie dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.
7. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (poniedziałek - piątek).
8. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Aktualnie, zamówienia zagraniczne nie są przyjmowane.
9. Jednym z warunków realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w którego treści należy wpisać dane adresowe.
10. Do każdego zamówienia dołączona jest specyfikacja sprzedaży z wyszczególnioną nazwą towaru oraz paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dodatkowe dane (wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie z formularzem zamówienia).
Specyfikacja sprzedaży oraz paragon lub faktura wystawiane są w chwili, kiedy zamówione towary są dostępne, a zamówienie jest gotowe do wysyłki.
11. Modyfikacji zamówienia można dokonać do momentu wystawienia w/w dokumentów. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (telefonicznie lub poprzez e-mail). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
12. Sklep razerstrefa.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
12/A.
 Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep razerstrefa.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie razerstrefa.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).Ceny towarów:
13. Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują  kosztów przesyłki.
14. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
15. Sklep razerstrefa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
16. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz metody dostawy.


Płatności dostępne w sklepie:

17. W sklepie razerstrefa.pl istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch form płatności:

a) za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza lub w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym);
b) z góry (przelewem internetowym lub kartą płatniczą) - wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto sklepu podane mailowo po zakupie.


Czas realizacji zamówienia:
18. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, chyba że strony postanowią inaczej.
19. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
Czas dostawy zależy od wybranej metody wysyłki. Przesyłki dostarcza:

a) Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy to zazwyczaj około 24-48 godzin.
b) Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna, czas dostawy to zazwyczaj około 2-4 dni.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne
 

20. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
21. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem razerstrefa.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 27 poniżej.
22. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
22. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
23. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą

24. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
25. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
26. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:
27. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
28. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
29. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
30. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
31. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY       

32. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
33. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
34. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
35. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
36. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG      
37. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

38. Towary oferowane w sklepie internetowym razerstrefa.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu razerstrefa.pl W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są przy opisie danego towaru.
39. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Reklamacje towarów:

40. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania razerstrefa.pl oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach razerstrefa.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
41. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
42. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.
43. Sprzedający pokrywa koszt odesłania przez klienta produktu na reklamację w kwocie maksymalnie 13PLN brutto. W przypadku większych opłat poniesionych przez klienta kwota zwrotu także wynosi 13PLN. Zwrot jest przyznawany tylko w przypadku reklamacji uznanych za zasadne (pozytywnie rozpatrzonych).ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 

44. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
45. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
46. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
47. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
48. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
49. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
Postanowienia końcowe:


50. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” klient rejestrując się w bazie sklepu razerstrefa.pl dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
51. Sklep razerstrefa.pl zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
52. Sklep razerstrefa.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, etc.).
53. Sklep razerstrefa.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami klientów.
54. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
55. Sklep razerstrefa.pl zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem sklepu. 


Pobierz formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość